Ўз Ру En
×

Олий ўқув юртидан кейинги таълим факультети

Мазкур таркибий тузилма 1994 йилда илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими сифатида фаоли­ят бошлаган. Бўлимнинг биринчи бошлиғи этиб М.Кержнер тайинланган. Кейинчалик жамоани юридик фанлар номзоди, доцент И.Исмаилов, юридик фанлар номзоди А.Ша­мансуров, юридик фанлар номзоди, доцент С.Аҳмедова, фалсафа фанлари доктори Ш. Мамадалиев, юридик фанлар номзоди, до­цент Н.Азизов, юридик фанлар номзоди, до­цент Б.Саидовбошқарганлар.

Илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлимида Т.Маматқулов, А.Самандаров, Ҳ.Тураббоев, И.Соттиев, Ў.Мухамедов, У.Мамадалиев, Б.Саидов, Н.Норматов, М.Сувонқулов, Р.Шакуров, Б.Таджиха­нов, А.Имомов, Д.Миразов, А.Отажонов, А.Умархонов, О.Камалов, И.Хўжаназа­ров, У.Фозилов, Ғ.Ботиров, С.Селиманова, Х.Мадримов, Ж.Мухторов, М.Собировлар – юридик фанлар номзоди, З.Ғуломов, Б.Пўлатов, Ю.Пулатов, Т.Саитбаев, А.Сат­торов, И.Исмаилов, А.Ҳамдамовлар – юри­дик фанлар доктори, Ш. Мамадалиев, К.Джаваковалар – фалсафа фанлари док­тори илмий даражаларига эга бўлишди.

2013 йилда бўлим негизида Катта илмий ходимлар-изланувчилар инсти­тути ташкил этилди. Ўтган давр мобай­нида факультет докторант ва мустақил изланувчиларидан О.Камалов, И.Фази­лов, Ш.Ғаниев, А.Отажонов, Д.Миразов, С.Селиманова, И.Турғунов, А.Расулев, Б. Муродов, Н.Азизов, А.Расулев, С.Раҳмо­нова, В.Каримов, Р.Ҳакимов, А.Матчанов, Ш.Қулматов, Б.Ражабов, М.Зиёдуллаев­лар диссертацияларини муваффақиятли ҳимоя қилиб, юридик фанлар доктори ил­мий даражасига эришдилар. Шунингдек, С.Бердиқулов – фалсафа фанлари док­тори илмий даражасига, Ф.Примов, Ш. Гиясов, С.Гордеев, Д.Каримова, Э.Ҳайи­тов, З.Жабборов, А.Муродов, А.Аманов, Я.Абдулҳаков, Б.Муминов, С.Хўжақулов, Ж.Юлдашевлар эса юридик фанлар бўй­ича фалсафа доктори илмий даражасига эга бўлишди.

2017 йилдан институт Олий ўқув юрти­дан кейинги таълим факультети мақомини олди. Факультетда ўқиш икки босқичда – та­янч докторантура ва докторантура шаклида ташкил этилган. Ҳозирги кунда факультетда қуйидаги ихтисосликлар бўйича таянч док­торантура, докторантура ва мустақил изла­нувчилик шаклларида олий малакали илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрланмоқда:

12.00.01 – Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи;

12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи;

12.00.03 – Фуқаролик ҳуқуқи. Тад­биркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқа­ро хусусий ҳуқуқ;

12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи, ҳуқуқбу­зарликларнинг олдини олиш. Кримино­логия. Жиноят-ижроия ҳуқуқи;

12.00.09 – Жиноят процесси. Крими­налистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси.

Айтиш керакки, Академия илмий са­лоҳияти йилдан-йилга юксалиб бормоқда. Ҳозирги кунда таълим муассасасида 31 на­фар фан доктори, 57 нафар фан номзоди, 15 нафар профессор ва 60 нафар доцент фаолият юритиб, мамлакатимизда юри­дик ва ижтимоий-гуманитар фанларнинг ривожланишига муносиб ҳисса қўшиб келишмоқда. Шу билан бирга, олий ўқув юртидан кейинги таълим факультетининг докторант ва мустақил изланувчилари то­монидан 50 дан ортиқ монография, 30 га яқин рисола, 600 дан зиёд илмий мақола, шулардан юзга яқини нуфузли хорижий илмий нашрларда чоп этилганини ҳам таъкидлаш лозим.

Факультет томонидан «Илмий тадқиқот: методология, методика ва ижодиёт» номли икки қисмдан иборат ўқув қўлланма нашр этилиб, у тадқиқот­чиларнинг илмий изланишларини оқи­лона ташкил этишга хизмат қилмоқда.

Шунингдек, ҳар йили ҳуқуқшунос­лик фанининг долзарб муаммоларига илмий мақолалар тўплами нашр эти­лиши йўлга қўйилган. Тегишли ихтисо­сликлар, илмий-тадқиқот ўтказиш мето­дикаси ва чет (инглиз) тили бўйича ўқув машғулотлари олиб борилади. Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академи­яси, Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳамда Тошкент давлат юридик университети билан ҳамкорликнинг йўлга қўйилгани илмий тадқиқотларнинг янги уфқлари­ни очишга хизмат қилмоқда.

Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech