Ўз Ру En
×

Психологик марказ

Марказ ўз фаолиятини 2009 йил­да психология ва касб этикаси кафедраси таркибида бошлаган. Ўшанда тар­кибий тузилма Психологик хизмат кўрса­тиш маркази деб юритилар эди. 2014 йилда шахсий таркиб билан ишлаш хизмати тар­кибида мустақил марказ сифатида қайта ташкил этилган. Шу йиллари жамоани пе­дагогика фанлари доктори, доцент Р.Маҳ­мудов, психология фанлари номзоди, доцент Е.Агзамова ҳамда И.Ҳакимова бошқардилар.

Марказнинг асосий мақсади шах­сий таркибнинг психологик тайёргарлик даражасини ошириш, ходимлар орасида руҳий зўриқишларнинг олдини олиш, уларнинг руҳий барқарорлигини таъ­минлаш, доимий ва ўзгарувчан шахсий таркибнинг касбий фаолият, таълим-тар­бия масалаларида ижтимоий-психологик мослашувида малакали консультатив-ме­тодик, психологик ва психокоррекцион ёрдам кўрсатиш ҳамда маънавий-руҳий муҳит даражасини аниқлашдан иборат.

Ҳозирги кунда Марказ шахсий тар­кибга диагностик, консультатив ва психо­профилактик ёрдам кўрсатиш, шахсий таркибнинг психологик саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш борасида тад­бирлар ўтказиш, якка ва гуруҳий коррек­цион тренинг дастурлари ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, ишга ва ўқишга қабул қилинаётган номзодларнинг интеллектуал салоҳиятини ўрганиш, қурол билан хизмат олиб борадиган ходимларнинг руҳий-эмо­ционал ҳолати, салбий ҳиссиётларга бери­лувчанлигини аниқлаш учун психологик кўрикдан ўтказиш ва натижаларини таҳ­лил қилиш мақсадида малакали психоди­агностик, психореабилитацион, консуль­татив-методик ва психокоррекцион ёрдам кўрсатиб келмоқда.

Шунингдек, бу ерда шахсий таркиб­нинг руҳий саломатлигини ўрганиш ва сақлашга қаратилган руҳий енгиллашти­риш хоналари ташкил этилган.

Хизмат фаолияти психологияси ка­федраси жамоаси билан ҳамкорликда тайёрланган дарслик ва ўқув-қўлланма­лар ҳамда «Шахсда эмоционал-иродавий ҳолатлар намоён бўлишининг психоло­гик жиҳатлари», «Назорат ўтиш жойла­рида автотранспорт воситалари ва фуқа­роларни назоратдан ўтказишда психоло­гик методлардан фойдаланиш», «Одам савдоси жабрланувчилари билан ишлаш­нинг психологик жиҳатлари» номли ўқув модуллари курсант ва тингловчиларнинг психологик билимларини оширишга хиз­мат қилмоқда.

Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech