O'z Ўз Ру En
×

Сиртқи таълим факультети

1958 йилда СССР ЖТСВ Олий мактаби Сиртқи таълим факультетининг Тошкент бў­лими ташкил этилди ва унга Т.Тешабоев бошлиқ этиб тайинланди. 1964 йилда сиртқи бўлим фа­культетга айлантирилди. Унга Тожиддин Жа­лилов бошлиқ этиб тайинланди. Кейинчалик факультетга А.Ниёзов, Э.Холматов раҳбар­лик қилдилар. 1982 йилда Тожикистон ССРда сиртқи таълим факультетининг Душанбе бўлими очилди. Турли йилларда факультетни У.Таджиханов, Ҳ.Тожибоев, Н.Ваҳобов, А.Раҳ­монқулов, И.Самандаров бошқардилар.

2018 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан Сиртқи таълим факультети янгидан ташкил этилди. Унинг асосий мақсади этиб ички ишлар органлари учун юксак касб маҳоратига эга бўлган, маънавий ва ахлоқий талабларга жавоб берадиган, ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш, жиноятчиликка қарши кураш, жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш фаолияти бўйича юксак касбий хислатларга эга бўлган, билимли, малакали ва олий маълумотли ҳуқуқшунос кадрлар тайёрлаш белгиланди.

Факультетнинг вазифалари:

ички ишлар органларининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятига оид замонавий назарий ва илғор амалий тажрибалар ҳамда билимларни эгаллаган, олган билимларини касбий фаолияти ва хизмат вазифаларини бажаришда қўллай оладиган мутахассислар тайёрлаш, ҳуқуқ-тартибот ва жамоат хавф­сизлигини сақлаш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний ман­фаатларини виждонан ҳимоя қилишга қо­дир, юксак маданиятли, ижтимоий фаол, ҳа­лол ва интизомли ходимларни тарбиялаш;

тингловчиларда раҳбарлик (етакчи­лик) хислатларини, фуқароларнинг кон­ституциявий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, мамлакатда жамоат хавфсизлигини таъ­минлаш вазифаларини виждонан бажа­ришга имкон берувчи жамоани бошқа­риш, унда соғлом ахлоқий муҳит яратиш кўникмалари ва маҳоратини ҳосил қилиш;

тингловчиларда ички ишлар органла­ри ходимлари учун зарур касбий психологик билим ва кўникмаларни шакллантириш;

тингловчиларнинг хизмат бурчлари­ни тўлиқ ва виждонан бажаришларини таъминлаш мақсадида касбий маҳоратни шакллантиришга қаратилган жисмоний, жанговар, махсус ва руҳий тайёргарликни амалга ошириш;

тингловчиларнинг кундалик хизмат фаолиятида моҳирона бошқарувни таъмин­лаш, мураккаб вазиятларга қисқа фурсат­ларда мослашиш, фавқулодда вазиятлар­да тўғри қарор қабул қилишга қаратилган юқори жанговар, ахлоқий-эркин ва руҳий фазилатлар ҳамда хусусиятларни ўзлашти­ришига эришиш;

тингловчиларнинг ўзлаштириш ва тайёргарлик сифатини назорат қилиш, ўқув жараёни мониторингини амалга ошириш;

таълим жараёнида масофадан туриб ўқитиш усулларидан фойдаланиш;

хорижий давлатларнинг турдош етак­чи таълим муассасалари билан яқин ҳам­корлик алоқаларини ўрнатиш, ўқув жара­ёнига хорижий ҳамкор таълим муассасала­ридан малакали ўқитувчилар ва олимларни жалб қилиш;

ижобий тажриба ва таълимнинг за­монавий шакл ҳамда усулларини жорий қилиш, унинг ички ишлар органлари ол­дида турган вазифаларни ҳал қилишга ама­лий йўналганлигини таъминлаш асосида ўқув-тарбия жараёнини узлуксиз такомил­лаштириб бориш;

ўқув жараёнига замонавий илғор ин­формацион ва педагогик технологиялар­ни, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларини тайёрлаш бўйича илғор тажрибани жорий этиш;

ўқув жараёнини самарали ташкил этиш мақсадида ички ишлар органлари­нинг тегишли соҳавий хизматлари, Акаде­мия кафедралари ва бошқа таркибий тузил­малари билан ҳамкорлик қилиш;

мутахассислик йўналишига мувофиқ ўқув режалари ва дастурларини ишлаб чиқиш, факультетнинг моддий-техник база­сини замонавий талаблар ва стандартларга мувофиқ мустаҳкамлаш ва янгилаб бориш­дан иборат.

Сиртқи таълим факультетига ўқишга қабул қилиш танлов, тенг ҳуқуқлилик ва қабул қилишнинг ягона қоидалари прин­циплари асосида дастлабки танлов, махсус касбий танлов ва якка тартибдаги якуний суҳбат каби босқичларда ташкил этила­ди ҳамда бир босқичдан муваффақиятли ўта олмаган номзодлар кейинги босқичга қўйилмайди.

Таълимнинг мазкур шаклида ўқитиш муддати олий маълумотга эга бўлмаган шахслар учун тўрт йил, олий маълумот­га эга бўлган шахслар учун тўлов-контракт асосида уч йилни ташкил этиши назарда тутилди. Факультетни муваффақиятли та­момлаган битирувчиларга «Жиноятчилик­нинг олдини олиш ва уларни фош этиш фаолияти» мутахассислиги бўйича «юрист» малакаси ва диплом берилади.

Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech